Vertrouwen op het IJs
Vertrouwen op het IJs
graphic
Een keuze maken is voor iedereen lastig. Het wordt nog veel lastiger als je een fundamentele keuze moet maken. Bijvoorbeeld:
  • moet ik aan een of aan deze opleiding beginnen?
  • ga ik verder met dit werk?
  • moet ik voor mezelf beginnen?
  • wil ik hier blijven wonen?
  • is een partner iets voor mij of blijf ik liever alleen?
  • kan ik vrijwilligerswerk doen?
graphic
Het proces van het maken van de (juiste) keuze is heel sterk afhankelijk van de mate van vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, in het resultaat, in hoe anderen er naar kijken en hoe t uiteindelijk leidt tot welvaart, welzijn, geluk en vervulling van dromen.
Bij het maken van die keuze, "ga je niet zo maar over één nacht IJS". Het is een zoektocht naar vertrouwen op dat wat nodig is om de keuze goed te onderbouwen. Wat opvalt is dat het vertrouwen dat tijdens het keuze proces wordt opgebouwd bestaat uit verschillende onderdelen. Dat zijn dan de basale vragen die gesteld moeten worden.
1.   vertrouw ik er zelf wel op; hoe "voelt het"; wat zegt mijn "onderbuik".
2.   is er iemand die ik zelf vertrouw die het ook al zo doet; die dezelfde keuze heeft gemaakt;
3.   kan ik "meten" of het goed komt; kan ik "testen" of het de goede keuze is;
4.   zijn er "metingen" of "testgegevens" of "resultaten" van anderen die mijn keuze bevestigen;
Allemaal heel relevante vragen. Die komen door elkaar op je af. Zie daar maar eens structuur in te krijgen. Want, als er structuur in komt, dan kan zo een keuze beter onderbouwd worden. Dat geeft zekerheid, meer dan de ongestructureerde zoektocht.
graphic
Een duidelijke structuur is als er onderscheid wordt gemaakt tussen:
A.   Ik vertrouw op MIJZELF of ik vertrouw op EEN ANDER.
B.   Ik vertrouw op GEVOEL of ik vertrouw op METINGEN.
Het onderscheid dat HIER gemaakt wordt is het onderscheidt tussen:
Enerzijds of u het "uit uzelf haalt" of dat u het "bij anderen gaat halen".
Anderzijds of u de keuze wilt maken op basis van "waarachtig voelen" of "zeker weten".
graphic
Op deze website wordt verder uitgelegd HOE u kunt Vertrouwen op het IJs.
Wat het resultaat is,is aan u. Wat wij u bieden is een inzicht in het maken van het keuzeproces bij uzelf. Waar u zou willen of moeten staan in het proces is aan U. Wij geven alleen aan, waar u wellicht op mag of moet letten.