9.1 Facilitair Management
_______________________________________________________________________________________
Faciltiar Management
 
Korte beschrijving
Een cursus in het totale facilitaire management, beheersing van de dienstverlening, integratie van taken, herkenen van bevoegdheden en nemen van verantwoordelijkheden. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan (klant-) duidelijkheid naar klantvriendelijkheid als het gaat om de facilitaire dienstverlening.
Doelgroep
Aankomende of doorgroeiende managers:
  • facilitaire diensten;
  • diensten beheer;
  • diensten ondersteuning

van organisatie die zelf nun eigen faciliteiten willen en kunnen regelen.
Perspectief
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het volledige vakgebied; er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen ; er worden handreikingen gedaan voor verdere verdieping en afstemming in de eigen omgeving;
Programma
Dag 1. Het Facilitair Werkveld
Dag 2. Management en Personeel
Dag 3. Techniek
Dag 4. Beheersinstrumenten
Per dag wordt ingegaan op de volgende zaken die allen binnen het facilitair werkveld van groot belang zijn.
 • Omgeving
facilitaire ontwikkelingen; communicatie; aansprakelijkheid
 • Managementvaardigheden
kernpunten van management; organisatiepsychologie; conflicthantering; vergadertechnieken
 • Personeel en organisatie
personeelsbeleid; personeel en organisatie
 • Technische en facilitaire aspecten
beheersplannen; huisvestingsproces; onderhoud en beheer; telecommunicatie en automatisering; arbo en veiligheid; grootkeuken
 • Beheer- en stuurinstrumenten
inkoopmanagement; logistiek; kwaliteitszorg; werkstroombeheer; innovatiemanagement; public relations en marketing
 
Resultaat
Door de cursus krijgt de cursist een schematisch inzicht in het vakgebied zonder dat daarbij de complexiteit van het gebied uit het oog wordt verloren. De cursist krijgt een goed inzicht in de samenhang en weet het vakgebied op een hoger plan te brengen en te houden.
De cursist is na afloop van de cursus beter in staat om het vakgebied te begrijpen, controleren, beheren en beheersen. Daarbij ziet de cursist wat zijn specifieke taak is, hoe bevoegdheden gedelegeerd kunnen worden en wat de verantwoordelijkheden zijn (en wat juist niet).
De cursist is in staat om de klant beter te bedienen, omdat het de cursist het belang inziet van (klant-)duidelijkheid naast klantvriendelijkheid.